Darreluoppal-Såmmarlappa-Tarrekaise, Padjelantaleden

Darreluoppal-Såmmarlappa, 15 km

Hela etappen följer Tarradalen. I början går leden över spångade sankmarker vid sjön Darreluoppal. Efter 1 kilometer lämnar du Sareks nationalpark. Efter en stund går leden in i Padjelanta nationalpark igen. Vandringen fortsätter nedför på skrå över fjällhed. Efter 5 kilometer nås den frodiga björkskogen som du vandrar i fram till Såmmarlappastugorna. I början av sommaren är blomsterprakten stor. Terrängen är bitvis småbackig. Det finns blöta myrar med spänger här och där. Efter 11 km lämnar du Padjelanta nationalpark. Kort därefter korsar leden jokken Slihtajåhkå över en hängbro. Sista biten till stugorna går genom björkskog och över myrar med spänger.
Det finns bra tältplatser vid de jokkar som leden passerar.

Tid: 5–7 timmar

Såmmarlappa-Tarrekaise, 13 km

Vandringen fortsätter genom Tarradalen. Det är en kort och flack sträcka. Men eftersom stigen är stenig är etappen ganska ansträngande. Du passerar direkt några små broar och fortsätter sedan i gles och örtrik björkskog. Tarradalen är trång här. Fjället Måskásjgájsse (1 724 möh) reser sig mäktigt upp från den smala dalgången. Leden löper vidare genom glesare skog, öppna sankmarker och sträckor med öppen hed. Vid ravinen Bádurgårsså blir skogen frodig och örtrik igen. Här växer hägg, rönn och sälg förutom fjällbjörk. Jokken från ravinen bildar en stor svämkägla. En svämkägla är en avlagring av grus, sand och lera som har spolats ner från högre områden. Rullstenar på stigen gör vandringen ansträngande. Efter svämkäglan viker en led av mot Vaimok och Tarraälvshyddan. Dalen öppnar upp och sjön Tarraure breder ut sig. Turiststugorna ligger nära sjön.

Tid: 4–6 timmar

Ledens norra del fram till bron över Slihtajåhkå förvaltas av Laponiatjuottjudus, och den södra delen av Länsstyrelsen.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 26.6 km
Underlag:

Darreluoppal-Såmmarlappa: Mestadels lättvandrat underlag över fjällhed och spångade sankmarker.

Såmmarlappa-Tarrekaise: Stenigt underlag under långa spångade partiet.