Stabbtjärnbäcken

Stabbtjärnbäcken är ett litet reservat kring en frodig bäckravin. Grova och gamla träd av asp, gran och sälg förekommer spritt i områdets täta skog. Här finns gott om död ved och många värdefulla svampar och växter. Området är 0,3 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger i Bodens kommun, cirka 5,5 kilometer sydost om Harads, på södra sidan om Lule älv. Vägen passerar genom reservatet som ligger vid Åminne, cirka 7 kilometer söder om Bodträskfors. En mindre informationsskylt finns på nordöstra sidan om vägen, vid reservatsgränsen.