Mosterberget

235 meter över havet når kalottberget som också gett namn åt reservatet. Mosterberget har två toppar och på bergets sidor kan du se resultatet av havets omilda behandling för tusentals år sen. Det har format landskapet och lämnat kvar klapperstensfält, hällmarker och strandvallar. Området är 0,7 kvadratkilometer stort.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordost om Niemisel. Lämpligaste tillfartsväg till området från allmän väg är söderifrån, via skogsbilväg från Fredrikafors, nordost om Niemisel.