Alterberget

Inne i Alterbergets granskog växer också grova aspar och sälgar. Luftfuktigheten är hög, vilket gör att lunglaven trivs. I Alterberget kan du hitta den på granar, vilket är mycket ovanligt. Det finns flera stigar att vandra på i området, som är 0,5 kvadratkilometer stort och har skoterförbud.

Att göra:
  • Naturreservat
Kommunikationer:

Alterberget ligger cirka 5 kilometer nordost om byn Måttsund. Från E4:an kan du ta av vid Måttsundsronningen och fortsätta grusvägen förbi ett grustag. Det finns en liten ficka att ställa bilen på. Det går även att svänga in på samma grusväg från Gäddvikshållet, vägen är skyltad "Bergtäkt" och ligger i kurvan på vägen mot E4 från Gäddvikskorsningen. Observera att det kör en del lastbilar på vägen.