Naturreservat

Tuohilehot

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här finns urskogslika barrskogar med gott om värdefulla lövträd. Skogen är tät och övergår i vissa delar till sumpskog blandat med våtmarker där kallkällor och dråg dyker upp här och där. Området är 1 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet Tuohilehot ligger cirka 10 kilometer öster om Männikkö, cirka 1 kilometer söder om berget Jukkasvaara. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 8 kilometer fram till naturreservatet.

Vägbeskrivning

Reservatet Tuohilehot ligger cirka 10 kilometer öster om Männikkö, cirka 1 kilometer söder om berget Jukkasvaara. Längs väg 867, cirka 15 kilometer nordväst om Tärendö och 3 kilometer öster om Männikkö, sväng av österut på en skogsbilväg som man följer cirka 8 kilometer fram till naturreservatet.

Förordningar

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Norrbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner