Naturreservat

Ruohojoki

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ruohojoki naturreservat är ett flackt och trevligt litet skogsområde som i söder sluttar ner mot myrmarken runt Ruohojoki. Vid en kraftig storm i september 1983 fälldes en stor del av träden i västra delen. Området är 0,4 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Ruohojoki ligger cirka 22 kilometer nordväst om Kangos. Kör norrut från Kangos, på den västra sidan av Lainioälven. Efter cirka 7 kilometer, sväng av västerut. Följ vägen i cirka 12 kilometer, sväng av österut och reservatet ligger på höger sida. Skogsbilvägen närmast reservatet är i sämre skick.

Vägbeskrivning

Ruohojoki ligger cirka 22 kilometer nordväst om Kangos. Kör norrut från Kangos, på den västra sidan av Lainioälven. Efter cirka 7 kilometer, sväng av västerut. Följ vägen i cirka 12 kilometer, sväng av österut och reservatet ligger på höger sida.

Förordningar

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • göra upp eld

  • plocka bär och matsvamp

  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Norrbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner