Naturreservat

Ludenhatten

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet har fått sitt namn efter kalottberget Ludenhatten som ingår i området. Här finns gamla skogar där många sällsynta gammelskogsarter trivs. De äldsta skogarna hittar du norra delen av området. Där finns också natursköna hällmarker och väster om dem ligger den fina sjön Gäddträsket. Området är 2,2 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Reservatet ligger cirka 16 kilometer nordväst om Lillpite. Sväng av norrut cirka 2 kilometer efter centrala Lillpite i Tuven och följ vägen i cirka 14 kilometer. Reservatet ligger på höger sida om vägen.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 16 kilometer nordväst om Lillpite. Sväng av norrut cirka 2 kilometer efter centrala Lillpite i Tuven och följ vägen i cirka 14 kilometer. Reservatet ligger på höger sida om vägen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:
• elda
• skräpa ner
• köra vattenskoter
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner