Naturreservat

Lamburträsket

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Aktuellt

Vägen (från avtagsvägen vid Pjesker och fram till reservatet) är i dåligt skick. En hög bil kan ta sig fram. Alternativet är att parkera bilen och gå de sista tre kilometrarna. Under snösmältningsperioden brukar vägen stängas av för att förhindra ytterligare vägskador.

Människans träsk blev fåglarnas. Av och med Thomas Öberg (only in Swedish)

Beskrivning

I Lamburträsk kan man se de flesta av Lapplands vadare och sjöfåglar som häckfåglar eller som flyttare på väg norrut under våren. Tranor, sångsvanar och sädgäss ropar över sjön. Grönbenor, enkelbeckasiner, gluttsnäppor spelar i kör med dvärgbeckasiner och storspovar. Området är lättillgängligt med vandringsstigar, fågeltorn och rastplatser. Här finns också övernattningsstugor, dass och eldplatser. Naturreservatet är 3,7 kvadratkilometer stort. Skotertrafik är förbjuden, utom på anlagd skoterled.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1971

Storlek: 3,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

En mindre parkeringsplats finns vid naturreservatet.

Kommunikationer

Lamburträsk ligger cirka 26 kilometer väster om Arvidsjaurs kommun. Följ väg 95 från Arvidsjaur österut, vik av och kör väg 94 drygt en halvmil. Vik sedan höger in på vägen mot Piesker. Därifrån finns vägskyltning mot Lambur. Under förfallstid (snösmältning) och vid kraftiga/långvariga regn kan vägen stängas av vägsamfälligheten. Man får då gå från avtagsvägen vid Pjesker.

Hitta hit

Lamburträsk ligger cirka 26 kilometer väster om Arvidsjaurs kommun. Följ väg 95 från Arvidsjaur österut, vik av väg 94 drygt en halvmil och vik sedan höger in på vägen mot Piesker. Därefter finns vägskyltar mot Lambur. Sista 3 km är vägen dålig. Vid tjällossning och längre/kraftigare regn kan vägen blockeras med en bock av vägsamfälligheten. Bocken går att flytta men risken är stor för fastkörning och att du kör sönder vägen. Är vägen avstängd får man gå ca 3 km från avtagsvägen vid Pjesker .

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter, göra upp eld annat än på iordningsställda platser eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner