Naturreservat

Jupukka

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

På berget Jupukka finns en av mätpunkterna i världsarvet Struves meridianbåge. Utsikten från den gräsklädda toppen är milsvid vid vackert väder. I naturreservatet ingår också myren Poronmaanjänkkä med en rik flora. Området är 0,8 kvadratkilometer stort. I naturreservatet råder förbud att tälta och köra skoter.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1977

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Parkering

En parkeringsplats finns, skyltat från väg 99. Stigen till toppen utgår från parkeringsplatsen.

Kommunikationer

Jupukka ligger norr om Torneälven vid Erkheikki by, cirka 1 mil nordväst om Pajala. Reservatet ligger precis vid väg 99.

Hitta hit

Jupukka ligger norr om Torneälven vid Erkheikki by, cirka 1 mil nordväst om Pajala. Reservatet ligger precis vid väg 99.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

  • tälta
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner