Naturreservat

Iskusvaara

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Iskusvaara är ett flackt skogsområde där myrar ligger insprängda här och var. Här finns mest granskog men det är också gott om björk, sälg och asp i skogen. På fuktigare mark finns det sumpskog. Området är 2,2 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Kommunikationer

Iskusvaara ligger 18 kilometer sydväst om Pajala. Du når naturreservatet från väg 394, ta av på Suorsavägen cirka 6 kilometer norr om Tärendö, och kör sedan via skogsbilvägar cirka 23 kilometer mot sydost.

Vägbeskrivning

Iskusvaara ligger 18 kilometer sydväst om Pajala. Du når naturreservatet från väg 394, avfart cirka 6 kilometer norr om Tärendö, via mindre vägar cirka 23 kilometer mot sydost.

Förordningar

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta

  • vandra

  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!

  • plocka bär och matsvamp

  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Norrbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner