Naturreservat

Granberget

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet breder ut sig på den svaga nordvästsluttningen av Stor-Granberget. Här finns urskogsartade granskogar, myrmarker och sumpskogar. Genom reservatet flyter flera mindre bäckar. Området är 2,6 kvadratkilometer stort.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Kommunikationer

Naturreservatet ligger 16 kilometer sydväst om Överkalix. En sämre skogsbilväg går genom reservatet. Den nås söderifrån via skogsbilvägar från Storsvedjan eller norrifrån via skogsbilvägar från vägen mellan Hedensbyn och Talljärv (vid Däldberget). Bil bör parkeras vid reservatsgränsen.

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger 16 kilometer sydväst om Överkalix. En skogsbilväg går genom reservatet som nås söderifrån via skogsbilvägar från Storsvedjan eller norrifrån via skogsbilvägar från vägen mellan Hedensbyn och Talljärv (vid Däldberget). Tyvärr är vägen inom reservatet bitvis i dåligt skick. Därför rekommenderas att parkera bilen i anslutning till vägen och gå till fots inom reservatet.

Förordningar

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]

Organisationens logotyp

Länsstyrelsen Norrbotten

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner