OCKELBO Sjöbacken - Konstdalsströmmen

Observera att Testeboåns vattennivå varierar mycket, speciellt runt Ockelbo. Det gör att foton och beskrivningar av rastplatserna inte alltid stämmer exakt med verkligheten.

Den här sträckan slutar norr om forsarna i Konstdalsströmmen. För att fortsätta söderut mot Smörnäs paddlar du antingen genom forsarna eller lyfter från SMHI:s mätstation till Konstdalsströmmen.

Paddla genom forsarna i Konstdalsströmmen
Konstdalsströmmen består av två forsar med lugnvatten däremellan (under bron). Den norra forsen är relativt lätt. Den södra forsen delar sig i två fåror. Välj den östra fåran, och om du kommer norrifrån ska du hålla dig ganska nära stranden för bästa vattenflödet. Den västra fåran är inte farbar.

Lyft förbi forsarna i Konstdalsströmmen
Från SMHI:s mätstation leder en smal stig ca 200 m söderut till bron. Därefter fortsätter stigen ytterligare ca 200 m längs ån fram till rastplats Konstdalsströmmen. Den sista biten kan vara svår att gå pga stora stenar.

Att göra:
  • Paddling
Längd: 12.9 km