Ulriksdals slott

Ulriksdals slott byggdes på 1640-talet för fältherren Jakob de la Gardie och fick därför namnet Jakobsdal. Det ritades av Hans Jacob Kristler i tysk-holländsk renässansstil med utsirade gavlar och brant sadeltak.

Under sonen Magnus Gabriel de la Gardie omvandlades trädgården till en storslagen barockpark. År 1669 köpte änkedrottning Hedvig Eleonora Jakobsdal, som därmed blev kunglig egendom. Hon skänkte slottet i faddergåva till sin sonson Ulrik, och ändrade därmed namnet till Ulriksdal. Men Ulrik dog bara 1 år gammal och slottet återgick till Hedvig Eleonora.

I början av 1700-talet byggdes ett nytt Orangeri, ritat av Nicodemus Tessin d y. Några år senare, ca 1720–50, genomgick slottet och parken stora förändringar enligt arkitekten Carl Hårlemans planer. Det var då slottet fick det utseende vi känner idag. Även Hedvig Eleonoras ridhus förändrades och byggdes om till
en teater – Confidencen.

Kring sekelskiftet 1800 gjordes trädgården om efter nya romantiska parkideal. 1822–49 använde Karl XIV Johan slottet som invalidhotell för krigsveteraner. Decennierna efter 1800-talets mitt fick Ulriksdal en blomstringsperiod som Karl XV:s sommarresidens. Då uppfördes också Slottskapellet efter ritningar av Fredrik
Wilhelm Scholander.

1925–73 var Ulriksdals slott bostad åt Gustaf VI Adolf. Under denna tid förändrades parken och fick formen den har idag. När du är här, glöm inte att titta på de nätdragande morianerna som ursprungligen stod i Hagaparken. Slottet och Orangerimuseet är öppna för besökare sommartid.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Slott