Långängarna i Nyckelviken

De så kallade Långängarna ligger idag cirka 30 meter över havsytan. Under slutet av stenåldern, för cirka 4 000 år sedan, var dalgången förmodligen en havsvik. Man har hittat vapen och verktyg av flinta från stenåldern i området - kanske kom människor hit för att fiska och jaga?

Låt blicken svepa över ängsmarken och stanna vid några av de gamla ekarna i kanten, när du följer den slingrande grusvägen! Odling och bete har gjort ängarna till vad de är idag. Nyckelvikens bestånd av gamla ekar är den högst klassade naturtypen i hela Nacka. Tretton av träden är naturminnen.

Följ gärna Kulturpromenad Nyckelviken för att hitta hit och få tips om fler spännande platser i området!

Att göra:
  • Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Parkeringsplats

Kontakta oss

Lindgren Sofia

Koordinator, Förvaltning utemiljö