Vandringsled i Trolleflod naturreservat avstängd

För närvarande är vandringsleden i Trolleflod avstängd och det rekommenderas att inte vistas i Trolleflods naturreservat nu. Detta beror på att många granar har dött till följd av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att snabbt bli sköra och brytas av vilket innebär att det är riskfyllt att vistas här. Leden är dessutom svårframkomlig på grund av redan nedfallna träd.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen