Orkidéer ökar explosionsartat när gammal betesmark röjs

Bilder

Nu trivs orkidéerna som aldrig förr vid Jerusalemsbadet. Växterna frodas efter att Motala kommun röjt marken för att ta fram det tidigare betesområdet.

Vi arbetar ständigt för att bevara och utveckla de naturvärden som finns inom Motala kommun. Bland annat görs det inom den Lokala naturvårdssatsningen, LONA. Ett av flera LONA-projekt som fått statliga bidrag är Betesmarker och kommunala ansvarsarter.

Området ligger vid Jerusalemsviken mellan riksväg 50 och järnvägen söder om Motala centrum. Det är en del i Natura 2000-området Södra Freberga-Jerusalemsviken.

Innan dubbelspåret byggdes och riksvägen byggdes om betades området av kor. Området har sakta växt igen, men har nu röjts upp och stängslats in för att kunna betas igen.

Syftet med projektet är att gynna arter som är beroende av beteshävd och mycket sol. Många av dessa arter är ovanliga och hotade på grund av att ängar och betesmarker minskat dramatiskt de senaste hundra åren.

– När jag var i området nyligen såg jag över 500 tvåblad, som är en orkidé. Det är riktigt många och det är kul att se att de kommer upp där vi har röjt, säger kommunekolog Hilda-Linn Berglund.

Att orkidéerna nu frodas i området är ett tydligt tecken på att arbetet redan fått positiva effekter.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen