Dessa arter värnas extra i Motala kommun

Bilder

Tekniska nämnden har utsett nio nya arter till kommunala ansvarsarter. Tanken är att Motala kommun ska satsa lite extra för att skydda dessa arter och deras livsmiljöer.

Motala har sedan 2010 trumgräshoppan som kommunal ansvarsart. Nu har nio nya växt- och djurarter tillkommit. Dessa är stortapetserarbi, vedtrappmossa, toppjungfrulin, gammelekslav (blyertslav), kalkkärrsgrynsnäcka, ängshök, svarthakedopping, slöjröksvamp och flodnejonöga.

– Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att vi ska bevara några av kommunens sällsynta och hotade arter. Arterna som har valts ut finns ofta i naturmiljöer som inte längre är så vanliga, på grund av exempelvis förändrat jordbruk eller exploatering, förklarar Hilda-Linn Berglund, kommunekolog.

Genom att utse ansvarsarter förbinder sig kommunen att ta extra ansvar för att värna just dessa. Det kan göras genom informationsspridning som exempelvis guidningar, men också med konkreta åtgärder som restaurering av betesmarker och vattendrag, samt anläggning av våtmarker. Projektet finansieras med statligt så kallat Lona-bidrag, som är en nationell satsning för att kommuner ska kunna arbeta med lokal naturvård.

– De arter som har vals ut representerar olika organismgrupper och finns i olika miljöer. Om vi gör insatser som gynnar en av våra kommunala ansvarsarter, så medför det att även andra arter gynnas, säger Hilda-Linn Berglund.

Projektet med att ta fram de nya kommunala ansvarsarterna har medfinansierats genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen