Medevi brunnspark

Medevi brunn har mycket att erbjuda även för naturintresserade. Den kulturhistoriskt rika brunnsmiljön kompletteras av en biologisk rik lövträdsmiljö. I brunnsparken står bland annat Östergötlands grövsta al med den imponerande omkretsen 454 cm. Parkens grova lövträd pryds av gröna, tjocka mattor av allémossa, som i torrt tillstånd böjer sina glänsande skott uppåt längs trädstammen likt ekorrsvansar. Många av Medevi brunns gamla värdefulla träd har utsetts till Evighetsträd av Motala kommun. Här finns även skyltar om evighetsträden och död ved.

I parken finns stora mängder fladdermöss, bland annat dvärgfladdermus och nordisk fladdermus. Man har även gjort fynd av den sällsynta dvärgpipistrellen här i Medevi brunn.

Stora delar av parken är tillgängliga för rullstolar och barnvagnar.

Från brunnsparken utgår en ca 3 km lång vandringsled söderut runt en rullstensås. Sannolikt har rullstensåsens filtrerande förmåga bidragit till surbrunnens goda vattenkvalitet. Leden passerar bland annat ett stort bestånd av det sällsynta åkerblomman pukvete.

Att göra:
 • Kulturmiljö
 • Vandring
 • Park
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
 • Botanisk lokal
 • Cafe/Restaurang
 • Rastplats
Hitta hit:

Kör norr ut från Motala. Sväng av från riksväg 50 där det står Medevi brunn. Med buss ta linje 629 till Medevi brunn.

Kontakta oss

Fia Sundin

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

 • Evighetsträd i Motala kommun

  10 jan

  Arbetet med projektet Evighetsträd och 100-årsträd i tätorterna är nu klart. 200 träd har valts ut i kommunens tätorter som evighetsträd, från ett stort urval kandidater. Det finns så klart en stor mängd träd som alla skulle platsa som evighetsträd men själva projektet sträckte sig till 200 träd. Tio 100-årsträd har planterats och död ved har placerats eller sparats på tio platser. I framtiden kommer troligtvis fler evighetsträd väljas ut, även fler plaster med död ved och...