Skogsexkursion

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 10 april 2022 kl 09:00.

Bilder

  • vitmossa med Collembola
    vitmossa med Collembola
    Foto: Staffan Carlsson

Skogsgruppen i Östergötland lär oss några olika arter svampar, mossor, lavar som visar att det är en naturskog. Ta med egen fika.

Samling vid Coop Linden- parkeringen i Motala.

Ansvarig Rolf Wedding 070-215 67 40 (samarrangemang med Motala biologiska förening)

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

hilda-linn.berglund@motala.se

Motalas Naturkarta

Motalas Naturkarta

Öppna detta i appen