Vinterfågelräkning av sjöfåglar

Denna händelse är från det förflutna

Senaste tillfället var den 15 januari 2022 kl 09:00.

Bilder

Var med på den internationella midvinter-inventeringen av sjöfåglar. Omfattningen av inventeringen beror lite på isläget men åtminstone Motala ström genom Motala och Motalaviken ska inventeras.

Anordnas av Motala Biologiska Förening.

Anmälan: Gunnar Myrhede 076-836 24 39

Kategorier

  • Fågelskådning Fågelskådning
  • Vandring Vandring
  • Djur Djur

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Fia Sundin

[email protected]