Uppfräschad rastplats

Bilder

Rastplatsen vid Karlevistenen har fått ett lyft med renoverad toalett, nya rastplatsmöbler och informationstavlor om världsarvet, dess odlade marker och vandringsleder. Rastplatsen ligger i anslutning till Signaturled Öland, en av Svenska Turistföreningens signaturleder för vandring.

Projektet är delfinansierat via kulturmiljömedel för världsarvssamordning. Tanken är att lyfta fram platser i landskapet där besökare kan se och uppleva världsarvets värden: byarna, åkrarna, sjömarkerna och alvaret.

Kategorier

  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

+46 10 354 70 00

servicecenter@morbylanga.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen