Satsning på grillplatser

Bilder

Med start denna vinter satsar Mörbylånga kommun på att utöka, flytta och rusta upp grillplatser. Det är fantastiskt att så många hittar ut till alla naturpärlor som finns i vår kommun och det vill vi fortsätta uppmuntra till. Arbetet startar där det största behovet finns för att sedan successivt utöka, flytta eller rusta upp befintliga grillplatser. Många platser kommer till exempel att få nya eller fler stockar, bänkbord och grillgaller. Dessutom sker en satsning på att göra i ordning grillplatser på helt nya ställen för att fler ska få möjlighet att umgås kring grillen.

Inledningsvis placeras två nya grillar vid Telebacken (vid Grövleplan) i Färjestaden. Näst på tur står lekplatsen och pulkabacken vid Nyponvägen i Algutsrum samt Lertagsdämmet och Sjöbacken i Mörbylånga. Framöver kommer även Klevabadet, badplatserna i Lökenäs och Borgmästarviken samt lekplatsen i Glömminge att få nya grillplatser. Grillplatserna på Färjedämmet och Granudden i Färjestaden kommer att flyttas och förnyas. Samtidigt ser vi även över om det finns fler lämpliga platser längs våra vandringsleder och på kommunägda platser på östra sidan.

Att tänka på när du besöker en grillplats:

Ta med dig grillkol eller ved, tändvätska och tändstickor. Kom ihåg att släcka elden ordentligt efter dig. Ta med ditt skräp när du är klar eller släng det i närliggande soptunnor. Ser du något som är trasigt på grillplatsen är vi tacksamma om du hjälper oss genom att göra en felanmälan.

Kategorier

  • Rastplats Rastplats

Länkar

Kontakt

Adress

0485-474 92

E-postadress

Matheus Tholin

matheus.tholin@morbylanga.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen