Bilder

 • en person sitter på marken och blickar ut över jordbrukslandskap från en höjd
  Billebjer
 • grusad stig i lummig parkmiljö
  Sankt Hans backar
 • betesmark med vattenyta i fjärran
  Nöbbelövs mosse
 • betesmark med stätta över staket
  Kungsmarken
 • bäck i lövskogsmiljö
  Fågelsångsdalen
 • Smal bäck i botten av ravin. Glest stående buskar och ett blommande äppelträd i slänterna.
  Rinnebäcksravinen
 • Plattform av breda träplankor intill å
  Höjeådalen

Hemnära naturupplevelser i Lunds kommun

I Lunds kommun behöver du inte ta bilen för att få naturupplevelser – du har ofta flera härliga områden en promenad eller cykeltur bort. Här kommer tips på sju områden att upptäcka under hemestern.

SANKT HANS BACKAR

Soptippen som blev en oas i staden. Här finns ängar, betesmarker, dammar, en skogsträdgård och höga kullar med milsvida utsikter.

> Gå direkt till Sankt Hans backar

HÖJEÅDALEN

Mellan St Lars och Värpinge sträcker sig Höjeådalen – här finns promenadstigar, porlande vatten, ett rikt djurliv och gott om bänkar för sommarfikat.

> Gå direkt till Höjeådalen

RINNEBÄCKSRAVINEN

Att gå genom Rinnebäcksravinen är att göra en tidsresa – dalen som formades efter den senaste istiden är en rest från forna tider. Dalen har historiskt använts för att leda betesdjuren till och från betesmarkerna och hålls än idag öppen och artrik tack vare betesdjurens mular.

> Gå direkt till Rinnebäcksravinen

NÖBBELÖVS MOSSE

Nöbbelövs mosse består av ängs- och betesmarker, våtmarker och dammar. Här finns promenadstigar, ett rikt fågelliv och i dammen får du fiska fritt!

> Gå direkt till Nöbbelövs mosse

BILLEBJER

Som ditflyttad från en annan plats ligger en höjd med branta klippor, halvöppna betesmarker och lummig lövskog. Billebjer har något för alla.

> Gå direkt till Billebjer

FÅGELSÅNGSDALEN

Ett klassiskt utflyktsmål för såväl promenader som naturvetenskapliga exkursioner. Reservatet ligger intill Södra Sandby och Hardebergaspåret tar dig hela vägen. Stigarna kan bitvis vara ordentligt leriga – rejäla skor rekommenderas.

> Gå direkt till Fågelsångsdalen

KUNGSMARKEN

Även Kungsmarken når du med Hardebergaspåret. Här breder stora fäladsmarker ut sig mellan de blomrika slåtterängarna och den lummiga lövskogen.

> Gå direkt till Kungsmarken

Extra tips: Naturskyddsföreningen Lund har utvecklat cykelkartor som du kan ta hjälp av för att hitta en bra cykelväg till ditt uflyktsmål. > Här kan du ladda ner kartorna.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen