Elda med försiktighet och värna om vår natur

Bilder

Rådande eldningsförbud i Lunds kommun

Under torra perioder kan det ske att eldningsförbud införs i kommunen. Kontrollera aktuell information om gällande förbud på Lund.se innan du ger dig ut i skog och mark.

Att göra upp en lägereld och grilla är för många ett naturligt inslag i friluftslivet där tillaga sin egen mat i naturen sätter extra guldkant på upplevelsen. Men att elda i samband med ett besök i naturen är inte alltid en självklar del av allemansrätten. Eldning i naturen medför en del skyldigheter och kräver lite förarbete.

Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att fritt röra oss i den svenska naturen, plocka bär och svamp eller göra kortare övernattningar i tält och vindskydd. Enligt allemansrätten får vi även lov att göra upp eld, dock med stor försiktighet och skyldighet att minimera spridningsrisker. Men genom god förberedelse och hänsyn till rådande väder och omgivning blir det lätt att göra rätt när du eldar i naturen.

Välj grillplats med omsorg till naturen

Det bästa är att nyttja en fast grill- eller lägerplats. Här finns i regel eldstäder, bord och sittplatser på en yta som är anpassad för ändamålet. Allemansrätten ger oss dock rätten att göra upp eld i naturen även där det inte finns en fast grillplats. Då är det extra viktigt att välja plats med omsorg.

När du väljer ut en plats får det gärna vara en med lite hårdare markyta, gärna med grus, eller en yta med sandigt underlag. Att välja en plats nära vattendrag gör att du även har fri tillgång till vatten för släckning. Innan du börjar göra upp en eld kan det vara bra att känna efter så det är en plats i lä. Mycket vindar kan bidra till ökad spridningsrisk.

Undvika att elda på platser som till stor del består av mossa eller torvmark. På dessa platser är eldar svårsläckta och kan glöd kan ligga och pyra under marken även om elden ser ut att vara släckt. Att elda i närheten av stenhällar och klippväggar ska undvikas då det kan orsaka skador och sprickbildningar som inte går att återställa.

I Lunds kommun finns över 30 olika naturområden, många med fast grillplatser. Här på Naturkartan kan du genom kartsöket hitta din favorit bland våra grillplatser.

Begränsningar, regler och eldningsförbud - ditt ansvar att veta

Även om allemansrätten ger oss stora friheter så finns det regler och begränsningar att ta hänsyn till. Det kan till exempel vara tillfälliga restriktioner så som eldningsförbud i samband med torka eller regler kopplade till det naturreservat eller nationalparker som du besöker. Det är alltid ditt ansvar som eldare att ta reda på vad som gäller för den valda platsen. Var förberedd genom att ta reda på fakta och läsa på.

Eldningsförbud kan råda på särskilda plaster eller i samband med specifika väderförhållanden så som hårda vindare eller torka. Vid eldningsförbud omfattas ofta även eldning vid fasta grillplatser och grillning med egen grill/engångsgrill. Information om vad som gäller i samband med eldningsförbud finns hos länsstyrelsen och kommunen.

Nationalparker och naturreservat har ofta särskilda regler, ibland till och med förbud, vad gäller eldning. Information om av vad som gäller framgår oftast av anslagstavlorna i området.

Detta ska du tänka på när du eldar i naturen

  • Använda fasta grillplats eller välj en plats med grus eller sand som underlag.
  • Elda med ved eller kol. Undvik tändvätska då detta inte alltid är miljövänligt.
  • Ta med en grillpinne hemifrån. Det är inte tillåtet att bryta grenar från växande träd.
  • Ha alltid med dig rikligt med vatten för att släckning.
  • Återställ efter dig - krafsa i marken och säkerställ att allt är släckt.
  • Plocka med dig ditt skräp - matavfall som lämnas kvar kan göra djuren sjuka.

Om olyckan är framme

Gör så här om det brinner eller elden börjar sprida sig:

  1. Ring 112 och larma räddningstjänsten. Varna de som hotas av elden. Du kan också använda 112-appen i din smarta mobil för att automatiskt skicka din position. Beskriv vad som hänt och var beredd att svara på frågor.
  2. Försök stoppa elden i vindriktningen Du kan använda trädgrenar för att stoppa elden i vindriktningen. Ta bort alla kvistar utom cirka en meter i toppen och blöt trädgrenen om det är möjligt.
  3. Försök att dämpa elden Sopa in brinnande material mot elden och tryck trädgrenarna mot marken så att elden dämpas. Undvik att piska med stora slag för då flyger gnistor omkring och elden tar fart.
  4. Avlägsna brännbart material Plocka bort ris, kvistar, mossa och annat brännbart framför elden som kan medföra spridning.

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

+46 46 359 50 00

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen