Allemansrätt

Bilder

  • Närbild fötter på en trädstam i skogen

Inte störa, inte förstöra är den gyllene regeln i allemansrätten. Endast våra fotspår ska vara vad vi lämnar efter oss.

Allemansrätten ger oss i Sverige unika möjligheter att vistas i naturen, men också ett ansvar. Ansvaret handlar om främst om hänsyn. Mot djur och natur förstås, men även mot andra besökare i naturen och markägare.

En liten lathund för dig som ska ut i naturen:

Visa varsamhet mot dig själv, mot varandra och mot naturen. Den gyllene regeln är att inte störa, inte förstöra.

Allemansrätten kan vara begränsad, särskilt för eldning och tältning. Vid torka är det mycket viktigt att följa rekommendationerna om var och hur du kan elda. Det finns anvisade grillplatser på flera ställen i och runt Lund.

> Här bokar du grillplats i Skrylle

  • Det finns särskilda regler i naturreservaten. Ta reda på vad som gäller när du ska besöka ett naturskyddsområde, informationstavlor som finns vid entréerna.

> Läs mer om naturreservat här

  • Hund i Lund, javisst! Men under perioden 1 mars till 20 augusti är det kopplingstvång och du måste hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen.

> Läs mer om att ta med sig hunden i naturen här

  • Fågelskyddsområden har ett särskilt skydd för att fåglarna ska få lugn och ro under sin häckning. Kartor och skyltar visar vad som gäller. Mellan 1 mars till 1 november är det inte tillåtet att vistas i följande områden i Lunds kommun: Nöbbelövs mosse och Vomb.

Att ta sig fram i naturen

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Undantaget är privata tomter och gårdsplaner. Du får gå, cykla och rida så länge du inte riskerar att skada växande gröda.

Grillplatser

Du får elda på anvisade eldplatser med egen ved. Tänk på brandfaran och se till att du inte skadar marken runt omkring. > Läs mer om att grilla här

Fiske

Ingår inte i allemansrätten, här finns särskilda regler, som exempelvis fiskekort. Du som är intresserad av fiske har fler olika ställen i Lunds kommun där du kan fiska. > Läs mer om fiske här

Plocka blommor, bär och svamp

Att plocka vilda blommor, bär och svamp är tillåtet enligt allemansrätten. Men tänk på att blommorna oftast är vackrast där de står och värdefull mat till många insekter. Vissa är fridlysta, de får du inte plocka.

Träd och ved

Om du inte frågat markägaren om lov och fått ett godkännande, är det förbjudet att ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter, sav eller kåda från levande träd och buskar.

Parkering

Att parkera intill en väg är tillåtet, såvida du inte bryter mot trafikregler, skadar marken eller hindrar någon från att komma in på exempelvis brukningsvägar.

Skräp

Det du orkat bära med dig till naturen, orkar du självklart också bära med dig hem eller till närmsta sophantering. All nedskräpning är förbjuden och straffbar.

Gå på toa i naturen

Hitta en håla under ett träd eller en sten, dölj dina restprodukter och toapappret med till exempel en pinne och täck över rejält med kvistar och mossa, allemansrätten gäller även här. Om du har med dig en trädgårdsspade kan du gräva en liten grop, uträtta dina behov och sedan lägga tillbaka jorden.

Vill du läsa på om allemansrätten?

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen. Det är inte alltid självklart vad som är tillåtet i naturen – om du är osäker finns mer att läsa på Naturvårdsverkets webbplats:

> Om allemansrätten (Naturvårdsverket) > Om Skånes skyddade natur (Länsstyrelsen Skåne) > Lunds 10 främsta naturupplevelser (Naturkartan)

Kontakt

Adress

Besöksadress: Brotorget 1, 221 00 Lund. Telefonnummer: 046-359 50 00.

E-postadress

Medborgarcenter Lunds kommun

lunds.kommun@lund.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen