Västra entrén till Viggeby

Välkommen till Viggeby naturreservat. Vid Viggebysand finns en stor parkering, rastplats, geologiutställning och information om naturreservatet. Platsen är reservatets huvudentré, parkering för Viggebysandsbadet och en bra utgångspunkt för upptäcktsfärder i reservatet, exempelvis längs Viggebyleden (södra respektive norra slingan).

Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats
  • Toalett
Hitta hit:

Via motorfordon: Från riksväg 23/34 mellan Linköping och Rimforsa, ca 2 km norr om Brokind, sväng mot Viggeby naturreservat vid skyltad avfart. Följ skyltning förbi Brokinds gård till reservatet, drygt 2 km. Fortsätt förbi avfart till småbåtshamnen och parkera vid Östra p-platsen eller Viggebysand som är reservatets huvudentré och stora parkering, där allmänna vägen tar slut.

Via kollektivtrafik, cykel eller gång kan du utgå från Brokinds vägkors, invid riksväg 23/34 (busshållplats Brokinds vägkors alternativt Brokinds gård). Följ lilla vägen mot Kinda kanal/Brokinds gård, passera slussen, slottet och gårdens byggnader. Fortsätt sedan längs infartsvägen till reservatet enligt ovan. Det är ca 2 km från Brokinds vägkors till Viggebysand.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Christel Esbjörnsson

    Bra parkeringsplats men vägen hit är smal, saknar mötesplatser och en tvättbräda att köra eller cykla på. På sommaren är det ofta väldigt mycket bilar o fullbelagt på alla parkeringsplatserna.

    mer än 6 år