Västerby badplats

Västerbybadet ligger vid Lilla Rängen i naturreservatet Västerby lövskogar i det vackra eklandskapet. Badet är litet och lite undanskymt, men trivsamt.

Här finns badnära parkering, brygga, gräsytor, omklädningsrum, informationstavla om naturreservatet samt torrtoalett. Toaletten är tillgänglighetsanpassad och möjlig att besöka med exempelvis rullstol eller barnvagn. På gångavstånd finns lunchrestaurang vid den närbelägna golfbanan.

Skötselansvarig är Idrott och service, Linköpings kommun.

Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Faciliteter:
  • Badplats
  • Parkeringsplats
  • Toalett
Hitta hit:

Badet ligger strax norr om Västerby golfbana längs länsväg 699. Badet har en egen parkering söder om bron.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.