Rosenkälladämmet

Området kring Rosenkälladämmet är huvudentré till Rosenkällasjön och sjöns största besöksanläggning. Här finns en parkeringsplats med informationsskylt, rastplats och torrdass. Vid rastplatsen finns en eldstad, så här kan du elda och grilla din mat. Ved finns vanligtvis på plats, men vill du vara helt säker på att kunna elda rekommenderas att du tar med dig egen ved eller grillkol.

Om du följer gångvägen österut kommer du ner till sjön. Här finns bryggor och andra anläggningar så att du kan njuta av sjön och studera fågellivet. Promenaden ner till sjön är drygt 100 meter lång.

Anläggningen är tillgänglighetsanpassad. Det betyder att det är möjligt att ta sig fram med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Tänk på att sjöns fågelliv är känsligt. Det är därför inte tillåtet att vistas på Rosenkällasjön eller strandängarna söder om sjön under april till och med mitten av oktober. Fågeltornen och andra besöksanläggningar omfattas inte av tillträdesförbudet.

Att göra:
 • Fågelskådning
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
 • Rullstolsvänligt
Faciliteter:
 • Entré
 • Grillplats/Eldplats
 • Information
 • Parkeringsplats
 • Rastplats
 • Toalett
Hitta hit:

Ta av från Haningeleden i höjd med Korpvallens fotbollsplaner i Vidingsjö, det är skyltat mot Rosenkällasjön och Kolbyttemon. Följ Rosenkällavägen 1,5 kilometer och tag därefter höger mot Tinnerö. Fortsätt två kilometer tills du ser entrén på vänster sida.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.