Centrala entrén till Viggeby

Välkommen till Viggeby naturreservat. Här finns p-plats, rastplats med bänkar och bord samt informationsskylt om reservatet. Platsen är en bra utgångspunkt för upptäcksfärder i området, exempelvis längs Viggebyleden (södra respektive norra slingan) som passerar platsen.

Faciliteter:
  • Entré
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats
Hitta hit:

Via motorfordon: Från riksväg 23/34 mellan Linköping och Rimforsa, ca 2 km norr om Brokind, sväng mot Viggeby naturreservat vid skyltad avfart. Följ skyltning förbi Brokinds gård till reservatet, drygt 2 km. Fortsätt förbi avfart till småbåtshamnen och parkera vid Östra p-platsen eller Viggebysand som är reservatets huvudentré och stora parkering, där allmänna vägen tar slut.

Via kollektivtrafik, cykel eller gång kan du utgå från Brokinds vägkors, invid riksväg 23/34 (busshållplats Brokinds vägkors alternativt Brokinds gård). Följ lilla vägen mot Kinda kanal/Brokinds gård, passera slussen, slottet och gårdens byggnader. Fortsätt sedan längs infartsvägen till reservatet enligt ovan. Det är ca 2 km från Brokinds vägkors till Viggebysand.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.