Korantberget naturreservat

Naturreservatet är 200 ha stort och utgörs främst av äldre barrskog men med inslag av myr och fuktiga lövskogar.

Stora delar av skogen har en urskogsliknande karaktär. De många brandstubbarna skvallrar om skogsbränder som skett genom åren. Riklig mängd av död ved i olika former ger förutsättningar för många ovanliga och skyddsvärda arter. Botanisten kan också finna spännande växter som torta, skogsvicker, tvåblad och korallrot.

Det är ett mycket kuperat område med stor vildmarkskaraktär. Här finns gott om bär och svamp men inte några anordningar för friluftslivet. Du får själv finna din väg med karta och kompass.

Det exotiska namnet lär komma av att korna rantade (gick) omkring i skogen och betade. Så det gäller att betona rätt!

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000