Djurån

Djura Hembygdsförening har skapat en vandringsled längs Djurån. Vandringen erbjuder en narturskön promenad om ca 2 km där de tidigare verksamheterna kan upptäckas på nytt. Längs stigen finns beskrivande skyltar samt enklare rastplatser för vila till vattnets porlande.

Vandringen kan påbörjas vid Gyllingssågen eller vid Lysells såg. Parkering kan ske längs grusvägen, enklast vid Gyllingssågen. Platsen där Gyllingssågen en gång låg är belägen i södra utloppet av sjön Gyllingen.

Två tullkvarnar finns bevarade längs ån, ”Hytto” och Helgsta kvarn. Av de övriga verksamheterna återstår idag endast dammar, grunder och mindre lämningar. De två tullkvarnarna ligger inte i anslutning till den utmarkerade vandringsstigen utan finns österut några kilometer i riktning mot Djura. Informationstavlor om den forna verksamheten finns även vid båda dessa kvarnar.

Vattenkraften i bäckar och åar har flitigt utnyttjas av våra förfäder. Genom dämningar, kanaler och vattenhjul kunde man driva allehanda verksamheter såsom hyttor, kvarnar, sågar, smedjor och vadmalsstampar. Vissa startade även mindre industrier för tillverkning och försäljning.

Under 1400-talet var en hytta för smältning av järnmalm i bruk vid ån och vattendrivna kvarnar har funnits sedan medeltiden. Aktiviteten vid ån var störst under sent 1800-tal. Under vårflodsveckorna och senhösten var verksamheterna längs Djurån igång dag som natt. Bygdens befolkning var då dubbelt så stor som idag och de flesta var bönder. Landskapet längs ån var till stora delar odlingsmark till skillnad från idag när skogen åter tagit över.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Längd: 1.6 km

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Ulla Lavin

    Otroligt fin stig i genom skogen med vatten brus.

    8 månader