Fäbodrundan

Led genom fäbodarna Skallskog och det sedan länge övergivna Brändskog. Man kan gå både med- och motsols och strax innan Brändskog går det att gena så att rundan blir fyra km. Vandring på gamla fäbodstigar och det förekommer fuktiga partier.

Från parkeringen leder vandringsleden upp genom Skallskog. Sommartid finns möjligheten att möta korna som går och betar eller känna röklukten från pannmurar och messmörskok. I skogen på Skallberget skvallrar stora stenrösen samt ovanligt tydliga odlingsterraser om det öppna landskap som existerade på denna plats för knappt 100 år sedan. Det är påtagligt vilket mödosamt arbete som har utförts i generationer - värt att förundras över.

Brändskog var tidigare ett stort fäbodställe som idag är helt övergivet. Nästan alla fäbodstugorna, lador och andra byggnader är borta. Den uppmärksamme kan dock se lämningar av odlarmöda och byggnader. Detta då husgrunder, spismurar, trampade stigar samt rostiga föremål är kvar.

Svårighetsgrad: Blå - medel
Att göra:
  • Vandring
Längd: 5.3 km

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000