Björbergshällan naturreservat

Reservatet som är 134 hektar stort ligger på Leksands kommuns näst högsta berg. En märkt led/naturstig tar dig från skogsbilvägen i söder upp till och genom reservatet. Från toppen, 521 meter över havet, är det ingen utsikt men väl i branterna åt sydost. Från utsiktspunkten har man milsvid utblick över skogslandskapet.

Terrängen i reservatet är kuperad med omväxlande naturskog, förkastningsbranter, myrar och ett par småtjärnar. I skogen som fått stå och växa utan större påverkan av människor finns de kvaliteter som ger en naturskog, gamla och döda träd, olika stora träd, gläntor och liggande träd. Variation som ger bra livsmiljöer för arter som inte överlever i produktionsskogen.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Från Leksands centrum följ Dala-Järnavägen västerut. Efter cirka 15 km tag vänster mot Dala-Floda. Efter ytterligare 14 km sväng vänster mot Dala Floda. Efter en knapp km sväng höger. 450 meter in på skogsbilvägen kan man svänga höger upp mot reservatet, en liten smal körväg går upp till en vändplan där man kan parkera.

Kontakta oss

Kundtjänst

Telefon: 0247-80000