Vandring

Vildmarksleden

Vandring

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Information om leden

  • Längd 37.0 km
  • Svårighetsgrad Röd - krävande

Åtgärder

Beskrivning

Avrådan från att just nu vandra Vildmarksleden från och med den 21 november 2023.

Just nu förekommer mycket skador som kraftigt försvårar framkomligheten på leden, särskilt vid delen kring Getaryggarna. Vi vet ännu inte när Länsstyrelsen har möjlighet att rensa de delar som de ansvarar för och måste därmed avråda från att gå leden.

Vi uppdaterar så fort vi har ny information i ärendet.

Vildmarksleden smyger fram längs stigar och skogsvägar kantade av rosablommig linnea. Den är 37 kilometer lång och går från Norrhult och Klavreström i söder till Lindshammar i norr. Under vandringen bjuds du på ett tvärsnitt av Uppvidinges naturtyper. Tallmoar följs av skogssjöar, gamla hagmarker, där entitan sjunger, orrmossar och tjädermarker. Flera naturreservat passeras; Libbhults ängar med orkidéer, Getaryggarnas gammelskog, Änghults björkhage i Klavreström och Kulla i Vetlanda kommun.

Klavreström - Kolvesjö 13 kilometer

Om du börjar i Klavreström så passerar du över Mörrumsån vid den gamla kvarnen. Efter cirka 45 minuter når du Libbhults ängar med ek, bok, blomstermattor och slåtterängar. Vandringen fortsätter och efter Kubbavägen skymtar Änghultasjön genom skogen. På vänster sida växer äldre barrskog i en bäckravin där det växer rikligt med linneor. Stanna gärna upp en stund och kika efter springkorn, svart trolldruva, blåsippa, gullpudra, ekbräken och strutbräken. Mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, dubbeltrast och gärdssmyg trivs i området. Vid Änghultasjön kan man få se fiskgjuse och havsörn bland andra.

Från Änghultasjöns nordvästra spets leder en grusväg mot Evemossen och gles tallskog. 100 meter in på Kariakallgårdsvägen kommer man in på en diffus stig som leder mot Getaryggarnas naturreservat i väster. I reservatet växer bland annat missne som är den enda vilda representanten i Sverige för familjen kallaväxter. Stigningen uppför Getaryggarna är bitvis brant. I området finns järpe, den hemlighetsfullaste av alla svenska skogshöns och en mästare på att hålla sig dold. Stanna till uppe på åsryggen och njut av utsikten! Leden avverkar ytterligare ett krön och följer ett långsträckt parti av åsen. Snart väntar en dramatisk ättestupa. Miljöerna för lätt tankarna mot Ronja Rövardotter. Lodräta bergsväggar störtar ner mot ett litet kärr. Tofsmes, talltita, svartmes och kungsfågel finns. Ibland hörs större hackspett och spilkråka. Tjäder och älg finns också. 15-20 minuter senare lämnar du åsryggen och vandringen fortsätter mot Ziplinebanan där du gärna kan pausa. Sedan går vandringen norrut mot Värgöl och sedan nås Sågebäckens sänka där det bjuds på en färgsprakande syn av trollsländor av många olika slag. Frän bäckens västra sida går stigen över en klippbrant mot Kolvesjö.

Kolvesjö - Lindshammar 5,5 kilometer.

Från rastplatsen går leden till en höjd med fin utsikt över Kolvesjö Efter 30 minuters vandring når du en grusväg kantad av ögontröst. Ytterligare 20 minuter senare når du torpet Dalen där leden viker av åt vänster och du kan göra en avstickare till närliggande Kulla naturreservat som är urskogslikt. Fin rastplats invid Hedasjöns strand. Tillbaka på leden fortsätter färden uppför och efter 15 minuter når du högsta höjden. 10 minuter senare öppnar sig barrskogen mot ett Bullerbyliknande landskap med hassel, ek och ask. Så småningom når du Lindshammar intill Mörrumsån. Under 1800-talet fick kvarnen sällskap av pappersbruk, järnbruk och snickerifabrik och 1905 startade glasbruket. Svart rödstjärt med sin gnissliga sång hörs. Kika också efter den gula forsärlan som gärna bygger bo bland steniga håligheter vid rinnande vatten.

Lindshammar - Horshaga 10,4 kilometer

I Lindshammar lämnar leden Mörrumsån. Korsa riksvägen mitt i byn och en skylt visar på leden som går brant uppför genom en vindfälla och sedan genom tät barrskog innan du når en lycka med en mäktig stenmur. Entita och större hackspett finns här. Sedan är du snart i Sissebäck. Följ vägen söderut över ett sumpigt bäcktråg med al, björk, stjärtmesar och domherrar. 40 - 60 minuters vandring bortom Vrånghult når stigen en skogsväg och fortsätter längs hyggen och trädridåer innan landsvägen mot Ösjöbol syns. Trakten är fågelrik. Sväng vänster, gå 75 meter En mindre skogsväg går över ett hygge där leden slår följe med en mindre stig som är lätt att missa. Du når snart Svartegöl och fortsätter ut över en tallmosse där många olika fåglar kan ses. Så småningom nås Burlagga rastplats vid Smöra mosse, Burlagga fly och sedan drar leder mot sydväst. Via utlagda spångar korsar leden en tallbevuxen myr och når snart Mjösjövägen nära Horshaga sjön och Horshagaflyet.

Horshaga - Klavreström 8 kilometer

Grusvägen över går i en stig och snart når du Sjödala med många växter som vittnar livet som levts här en gång. Du passerar Modala och Nydala samt Jonemåla med imponerande stenmurar. Sedan är det dag satt spana efter linneor som följer vandringen ända ner till Klavreström. Håll gärna utkik efter stjärtmes, harris och slåttergubbe. Efter Klavreströms golfbana väntar naturreservatet Änghults björkhage och sedan återstår endast en kort promenad.

Aktiviteter och faciliteter

  • Cykling Cykling
  • Vandring Vandring
  • Rundslinga Rundslinga
  • Kulturstig Kulturstig

Underlag

Stigar, grusvägar

Hinder

Varierande: skog, äng, hage, sjö

Kommunikationer

Norrhult/Klavreström är bra utgångspunkter om du åker buss från Växjö och Åseda/ Oskarshamn som har dagliga förbindelser. Bussbyte i Nottebäck.

Hitta hit

Vildmarksleden finns utmärkt på Uppvidinges friluftskarta. Vandringen följs av skyltar och orangea färgmarkeringar.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidsavdelningen i Uppvidinge kommun

kulturochfritid@uppvidinge.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen