Entré

Stora Pene

Entré

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Stora Pene är en bra startplats för utflykter där Helgasjöns öar och stränder bildar bakgrund till en trevlig entré med parkering och grillmöjligheter. Fina promenadvägar och stigar lockar till upptäcktsfärder i Hovshaga naturreservat. Trots närheten till Växjö håller sig staden utom synhåll. Grova tallar reser sig ovanför små undangömda badvikar. Även ett naturistbad finns sedan år 2015 i området. Stora Pene är hemmabas för Växjö Scoutkår sedan många år. Storlom, fiskgjuse, fisktärna och drillsnäppa trivs längs Helgasjön. Från bokskogen i öster hörs ofta grönsångare och stenknäck. Här går Växjö Runt förbi och likaså kan du göra ett strandhugg under paddlingsturen på Helgasjön.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Klubbstuga Klubbstuga
 • Dricksvatten Dricksvatten
 • Entré Entré
 • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
 • Information Information
 • Brygga Brygga
 • Parkeringsplats Parkeringsplats
 • Rastplats Rastplats
 • Vindskydd Vindskydd
 • Bänkbord Bänkbord
 • Toalett Toalett
 • Naturbad Naturbad

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Earth Week i Växjö 2021
Här i Stora Pene finns en dagvattendamm som fångar upp dagvatten från Hovshaga innan det leds ut i Helgasjön. I dammen renas vattnet från oljeföroreningar och annan smuts. Reningen sker med hjälp av olika växter och att smutsen sjunker till botten, så kallad sedimentering. Eftersom dagvattendammarna främst används till att rena smutsigt dagvatten är de inte lämpliga att varken bada eller fiska i. Dagvattendammen i Stora Pene bidrar med sin utformning till biologisk mångfald och ökat rekreationsvärde i Hovshaga naturreservat.

Parkering

Stor reservatsparkering nära

Hitta hit

Stora Pene hittar du utmed Helgasjön, nordväst om Hovshaga. Cyklar du Växjö Runt passerar du denna plats några hundra meter norrut från Ryttaretorpet.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner