Naturreservat

Kronan naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Det är en speciell känsla att vandra i Kronans naturreservat – lövträdens kronor bildar ett tak som gör att det känns sagolikt och mystiskt. Kanske är det så att upplevelsen förstärks av det starka ljuset från sjön. Möckelsnäs herrgård ligger strax intill och erbjuder fika på terrassen direkt vid Möckelns strand. Även Möckelsnäs trädgård är ett besöksmål att spana in när du är här,

Kronan är ett område längs Möckelns strand med ädellövskog. Liksom flera av områdets andra naturreservat är detta en diabashöjd med speciella växtförhållanden. Den högsta punkten ligger trettio meter över sjöns yta. Förr var större delen av Kronan ett ängslandskap med inslag av åker. Lövskog har alltid funnits i branterna. Idag har lövskogen med ek, avenbok, lind och hassel åter tagit över hela Kronan. I naturreservatet finns en strövstig och på andra sidan parkeringen finns Möckelsnäs naturreservat, utan markerad stig men också ett vackert naturområde med ädellövskog.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering

Fakta

Skyddsår: 1985

Areal: 9 ha

Karaktär: Ädellövskog, grönstenshöjd

Kommun: Älmhult

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Vägbeskrivning: Vägskylt “Naturreservat 4” från vägen vid Stenbrohults kyrka. Kör förbi Taxås och Möckelsnäs herrgård. Reservatet börjar strax därefter. P-plats finns lite längre fram i reservatets södra ände. Tillgänglighet: P-plats finns i reservatets södra ände. En 1200 meter lång strövstig leder genom reservatet. Undvik att gå i branterna, eftersom floran och faunan är ömtålig.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats,
 3. rida utanför markerade stigar eller på markerade stigar när det finns risk för att skador uppstår till exempel vid regn- och tjällossningsperioder,
 4. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 5. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår,
 6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 8. göra upp eld,
 9. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär, och svamp för husbehov,
 10. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra djur,
 11. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning,
 12. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 13. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande

Från föreskrifterna 9, 10 och 13 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen