Naturreservat

Hökhult

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Hökhult naturreservat ligger vid sjön Möckelns södra strand, strax nordväst om Älmhult. Reservatet innehåller både bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen och stenmurar.

Hökhult är ett av kommunens mindre naturreservat men rymmer ändå många fina naturvärden värda att skydda. Särskilt den norra delen med Bokebacken som sluttar ner mot sjön är ett fint avsnitt väl värt ett besök med en kaffetermos. Läs mer om biologiska värden på länsstyrelsens hemsida via länken nedan. Där finns även de lokala föreskrifter som varierar mellan de olika reservaten.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 2013

Areal: 9,6 ha

Karaktär: Lövskog och betesmarker

Kommun: Älmhult

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Vägbeskrivning: Hökhult ligger strax nordöst om centrala Älmhult och nås enklast från väg 592 mellan Älmhult och Pjätteryd som passerar strax väster om reservatet. Från väg 592 når man reservatet genom att svänga in på den enskilda vägen mellan Hökhult, Sjöastadbygd och Boastad som går genom reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (bär och matsvamp får plockas för husbehov)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats
 6. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn
 7. elda
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 11. ha hund eller annat husdjur okopplat med undantag för jakt vid tidpunkt då sådan är tillåten.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

E-postadress

Älmhults turistinformation

turist@almhult.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen