Naturreservat

Araby naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

I Araby samsas golfgreen och elljusspår med sällsynta skalbaggar. Naturreservatet ligger i skarven mellan Växjö stad och Helgasjöns ropande storlommar. Områdets gamla ekar är hem åt sällsyntheter som gulbent kamklobagge och kardinalfärgad rödrock. Även gröngöling och stenknäck trivs bland jätteträden. Vid golfbanans småvatten finns häckande knipa och rörhöna. På en mindre slåtteräng väntar dessutom fibblor och blåklockor. Kronobergshalvöns fem naturreservat med höga naturvärden erbjuder totalt 1042 hektar (varav 655 hektar av Helgasjöns vatten) som ska främja friluftsliv, motion och unika upplevelsevärden för framtiden. Välkommen ut!
För mer information om Araby naturreservat, se länk nedan.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
 • Nära toalett Nära toalett

Fakta

Skyddsår: 1971

Areal: 16 ha

Karaktär: Lövskog, våtmark, äng

Kommun: Växjö

Ägare: Växjö Golfklubb

Förvaltare: Växjö kommun

Parkering

Finns vid Araby sjöväg och herrgården.

Vägbeskrivning

Araby naturreservat ligger väster om stadsdelarna Danneborg och Hovshaga.

Förordningar

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra bil, traktor, motorcykel, moped, cykel eller andra fordon annat än på avsedda vägar och platser
 2. parkera inom området
 3. tälta eller uppsätta husvagn
 4. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 5. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument och dylikt
 7. använda skjutvapen av något slag
 8. störa djurlivet, till exempel genom att från nära håll fotografera fågelbo eller motsvarande eller genom att släppa hund eller katt fria inom området
 9. göra upp eld
 10. uppgräva växter, plocka blommor, taga frukter och frö samt mossor, lavar och svampar eller fälla träd, bryta grenar och kvistar av eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetation i övrigt
 11. skräpa ned med glas, plåt, plast, papper, avfall, målarfärg, spillolja eller annat

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner