Skuruhattleden

Hårdgjord grusad led upp till utsiktspunkt och minnessten vid Skuruhatt. Leden har byggts upp för att utjämna höjdskillnader vilket medfört att det bitvis är branta ledsidor. De första 500 m har ca 3 m bredd och saknar kantstöd vissa partier. Ett par sluttningar med lutning mer än 1:20 förekommer. Uppe vid Skuruhatt finns rastskyddstak och mulltoalett i anslutning till leden.
Hårdgjord grusad stig, målad blå

Att göra:
  • Vandring
Längd: 0.6 km