Naturreservat

Vinsta naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Vinsta är en frodig lövskog vid Bolmens strand. Här kan du njuta av bokträdens skira grönska under vår och sommar. Området är rikt på växt och djurarter, bland annat den ovanliga fladdermusarten barbastell.

Informationstavla och en kortare promenadstig finns i naturreservatet.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Vinsta är det förbjudet för allmänheten att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
  • elda annat än med medhavd ved,
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar. Undantag gäller insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
  • gräva upp växter,
  • samla in insekter med fällor som dödar.

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner