Kulturmiljö

Stora rör

Kulturmiljö

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Höga rör är ett stort gravröse från bronsåldern. Röset är skadat och omplockat genom skattgrävning i äldre tid och en stor grop syns i mittpartiet, men det är fortfarande ett mäktigt monument. Stora rör ligger idag i skogsmark. Under bronsåldern såg landskapet annorlunda ut. Småland var då täckt av övervägande ädellövskog och tall på magrare marker. Man kan se på en kartas höjdkurvor att här var då ett typiskt utsiktsläge.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö

Parkering

På platsen finns ingen ordnad parkering, men du kan ställa bilen på gräsytan mellan vägen och staketet som omgärdar gravröset.

Nedladdningar

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Värnamos Naturkarta

Värnamos Naturkarta

Öppna detta i appen