Naturreservat

Romanäs, Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Välkommen att ströva genom lövhagar, över ängsmarker och i naturskogsbevuxna bergsbranter. Romanäs bjuder på upplevelser av både skön natur och kulturhistoria. Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer norr om Svartåns utlopp. Näsets södra del består av åkrar, öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Nordvästra delen av näset är barrskogsbeklädd. Till reservatet hör öarna Fårön och Kungshatt, dock inte Romanö. Vad som främst präglat natur- och kulturmiljön på Romanäs är dock jordbruket med tillhörande ängs- och hagmarker. Det strandnära odlingslandskapet har sedan länge varit ett populärt strövområde. Inom området finns den nyanlagda Romanöleden, anpassad så att även synskadade och rullstolsburna ska kunna ta sig fram på egen hand ner till en grillplats vid sjöns udde.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Hitta hit

Åk Mjölbyvägen norrut från Tranås, ta av åt höger när du ser att det skyltas mot Romanäs. Fortsätt vägen fram tills du ser Romanäs naturreservats informationstavla. Här finns också en parkering.

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Tranås Direkt

tourist.office@tranas.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen