Kyrka

Kärda kyrka

Kyrka

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Kärda församlingskyrka är uppförd 1875–76 efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan har föregåtts av flera tidigare kyrkobyggnader från medeltiden.

Kärda kyrka är uppförd i slutskedet av nyklassicistiska erans i empirestil som uppvisar en bygganden upplösning mot det sena 1800-talets nystilar som historicistisk blandstil och nyromansk arkitektur.

Kyrkan är en salkyrka och består av ett rektangulärt långhus och ett femsidigt absidkor i öster och med en vidbyggt mot norr finns en sakristia. I väster finns ett torn med en spetsig spira. och öster ett femsidigt absidkor

Kärda kyrka har granitsockel, murade väggar och ett sadeltak. Fasaderna är spritputsade i vit färg. Takytorna kopparplåt och tornspiran är klädda med kopparplåt. Tornspiran är krönt av ett kors.

Kyrkorummet är tunnvälvt med pärlspåntpanel som är målat i vit färg. Väggarna är slätputsade och vitmålade. Bland interiörerna finns en dpfunt i röd sandsten från 1640 samt en predikstol i nyklassicism.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Tysta platser Tysta platser
  • Sevärdhet Sevärdhet
  • Kyrka Kyrka

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt Rullstolsvänligt

Parkering

Parkeringsplatser finns utanför entrén till kyrkan och utmed Kärdavägen.

Hitta hit

Kärda kyrka ligger på Kärdavägen 4 i Kärda.

Föreskrifter

Kärda församlingakyrka är ett kyrkligt kulturminne och är skyddad enligt såväl plan- och bygglagen (PBL) som kulturmiljölagen (KML).

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Värnamos Naturkarta

Värnamos Naturkarta

Öppna detta i appen