Naturreservat

Huluskogens Naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Huluskogen är ett varierat och värdefullt område som är värt att skyddas, inte minst för förekomsten av större vattensalamander. På östra sidan om en sprickdal ligger Huluskogen, ett bergigt höjdområde bevuxet med gammal mossrik blåbärsgranskog, hällmarkstallskog och inslag av lövträd. Skogen är drygt 100 år, med enstaka äldre träd. Uppe på höjden ligger Toppegölen i en gryta i berget. I och runt gölen växer starr och örter, och här finns även större vattensalamander, ett hotat och fridlyst groddjur. Norr om gölen sluttar terrängen mot en sänka. Här mynnar små källor, vilka ger upphov till en vegetation med många och krävande arter.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturvärde Naturvärde
  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Hitta hit

Åk från Tranås mot Gränna, ta av mot Adelöv. mitt emot kyrkan svänger du vänster mot Glassås som du åker förbi. Håll sedan höger när vägen delar sig ända tills du når fram till en avtagsväg åt vänster, här är det skyltat naturreservat och du åker denna väg fram tills du ser en informationstavla där det också går bra att parkera!

Nedladdningar

Kontakt

E-postadress

Tranås Direkt

tourist.office@tranas.se

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen