Naturreservat

Gåeryds rasbranter naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Gåeryds rasbranter ligger vackert i det småländska bondelandskapet, med utsikt över sjön Rusken. I området finns en bänk och en promenadstig på cirka 650 meter som är utmärkt med röda markeringar runt träd.

Området består av en rasbrant med ädellövskog och är rikt på örter och fåglar. Höjdskillnaderna ligger på omkring 40 meter och i reservatet finns dessutom en kallkälla. Hit kan du komma för att se liljekonvaljer på våren eller för att lyssna efter småfåglar som lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, bofink, flugsnappare, rödhake och näktergal. Du har också chans att se hålbyggare som göktyta, ringduva, kattuggla och större hackspett.

I lövskogen växer främst ek, med inslag av de flesta andra lövträd, mest av lind och bok. Här finns flera växter som är ovanliga i trakten. Till de mer exklusiva arterna hör hässlebrodd, långsvingel, vårärt, tandrot, trolldruva och myskmadra.

I närheten av naturreservatet ligger Skärvälla badplats.

Res hit med kollektivtrafik

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

  • Nära parkering Nära parkering

Parkering

Parkering finns längs med vägen vid informationstavla.

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax efter Nydala på vänster sida om du kör söderut längs sjön Ruskens östra sida.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar,
  • elda annat än med tillhandahållen eller medhavd ved,
  • varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig göras i fält,
  • plocka eller samla in växter,
  • samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Kontakt

Adress

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se

E-postadress

Kontaktcenter Värnamo kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner

Värnamos Naturkarta

Värnamos Naturkarta

Öppna detta i appen