Nyckelås

Nyckelås är ett för länet ovanligt stort lövskogsområde med många sällsynta arter. Skogen breder ut sig i sluttningen ner mot Nässjön och Tidan. Ett stort antal källflöden och inslag av kalkrika bergarter gör att det finns en rik och krävande växtlighet i området.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.