Krakhultabäcken

Krakhultabäcken är ett vattendrag i form av strömmande vatten. Bäcken mynnar ut i Nissan och utgör exempelvis en viktig reproduktionslokal för öringen. Området är utpekat som nationellt särskilt värdefullt med avseende på natur och fiske.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.

Vill dit
Var där
Kommentera
  • Dag Fredriksson

    På vägen dit passeras den kulturhistoriskt intressanta Vallgårdaterassen. Reservatet är ganska svårtillgängligt och parkering saknas. Vändplats finns dock efter infotavlan i västra delen av reservatet. Finns en vandringsled längs Nissan som leder till (eller från Spaafors stiftsreservat - testa den!

    mer än 5 år