Natur- och kulturguidningar i Järfälla

Bilder

  • Upptäck Järfälla!
    Snirkliga spår till naturen i Järfälla!
    Foto: Järfälla kommun

Visste du att du kan följa med på guidade turer till Järfällas fina natur och kulturhistoria?

Kommunen anordnar utflykter till olika naturområden där det ofta också finns intressanta fornlämningsområden, torpplatser, spår av tidigare jordbrukshistoria och mycket annat.

På turerna följer du med kommunekolog Peder Curman eller kommunantikvarien Ingrid Kennerstedt Bornhall - oftast båda två - som visar och berättar.

Kanske kan du upptäcka nya promenadvägar, okända spår på platser du har passerat hundratals gånger förut, eller trevligt sällskap för att komma ut i friska luften och samtidigt förstå landskapet bättre.

Välkommen!

Evenemangen finns här i Järfällas guide på Naturkartan, och på kommunens hemsida.

Kategorier

  • Guide Guide

Kontakt

Adress

Telefon: 08-580 285 00

E-postadress

Järfälla kommuns servicecenter

kontakt@jarfalla.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen