Järfälla natur- och kulturguidningar

Denna evenemang är från det förflutna

Senaste tillfället var den 3 oktober 2023 kl 11:00.

Bilder

Höstens natur- och kulturguidningar fortsätter i Järfälla. Kommunens ekolog Peder Curman och kommunantikvarie Ingrid Kennerstedt Bornhall visar vägen ut och berättar kunnigt om vad vi ser. Turerna är gratis, och tar dig med till Järfällas närmaste natur. Välkommen!

Kategorier

  • Guide Guide

Kontakt

Adress

Telefon: 08-580 285 00

E-postadress

Järfälla kommuns servicecenter

kontakt@jarfalla.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen