Naturreservat

Väktardalen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här hittar du ett naturreservat med gammal välvuxen granskog som liknar de ursprungliga skogarna genom dess träd av olika åldrar och stora mängd döda träd.
I en fritt växande skog finns träd av olika åldrar, döda träd som både står och ligger ner på marken. Du kan se att de döda liggande stammarna brutits ner olika mycket med naturens hjälp. I de döda träddelarna trivs insekter och då kommer fåglar som gillar insekter. Den döda veden "lever".
Annat som kännetecknar en urskog är att det finns många vedsvampar på de multnande träden. Antalet växt- och svamparter är mycket högre än i yngre skog.

Aktiviteter och faciliteter

  • Friluftsområde Friluftsområde
  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 7,9 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Vägbeskrivning

Följ Jormvägen norrut från Gäddede. Kör cirka 19 kilometer tills du kommer till Rolandstorp och sväng sedan höger. Följ den nya vägen cirka 5 kilometer, sedan är du framme vid naturreservatet som ligger på vänster sida av vägen. Informationsskylt kommer att sättas upp under 2020.

Förordningar

Välkommen till Väktardalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Kontakt

Adress

Jämtlands läns länsstyrelse

E-postadress

Naturförvaltningen Jämtlands län

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner